Stres pod kontrolou

Peptidyss® – přírodní a efektivní způsob kontroly stresu

Každodenní stresové situace

Podrážděnost a úzkost jsou často spojovány se stresovým obdobím.
PEPTIDYSS® reguluje stres, snižuje podrážděnost.

Stres může způsobit potíže se spánkem.
Účinek PEPTIDYSSu® zlepšuje kvalitu usínání.

Stres může ovlivňovat paměť a způsobit takzvané „okno“ například u zkoušek.
PEPTIDYSS® umožňuje snížit negativní účinek stresu a snížit dočasné potíže s pamětí.

Stres

Všechny žijící organismy udržují komplexní dynamickou rovnováhu neboli homeostázu, která je neustále napadána vnitřními či vnějšími nepříznivými vlivy.

STRES = stav aktuálního ohrožení homeostázy

Behaviorální a fyziologické reakce organismu => Obnova homeostázy

Funkční porucha stresového systému může narušit růst, vývoj, chování a metabolismus, což potenciálně vede k různým akutním a chronickým poruchám.

Obezita, hypertenze, deprese, autoimunita

To vše je spojeno s dysfunkcí stresového systému

Peptidyss®: účinný pro zvládání stresu

Specifické unikátní složení na základě hydrolyzátu bílkovin sardinek

Peptidyss® je z 98 % vyroben z peptidů s molekulovou hmotností < 3000 Da

Složení Peptidyss® (v %)
Celkové bílkoviny ≥74
Minerály ≤20
Lipidy ≤1

Peptidyss®: účinek podobný Diazepamu

Anxiolytický účinek

Vyhodnocení anxiolytického účinku Peptidyssu na modelu obranného zahrabání u samčích laboratorních potkanů Wistar

Způsob hodnocení:
Pro každé zvíře je vypočítáno celkové skóre úzkosti ze zaznamenaných proměnných (trvání zahrabání sondy, % přístupů k sondě následovaných ústupem).

Významná antistresová aktivita Peptidyssu® 300/600 mg/kg. Účinek Peptidyssu® je podobný diazepamu 300/600 mg/kg, ale bez nežádoucích účinků.

Antistresový účinek

Vyhodnocení suplementace Peptidyssem® na stresovou aktivitu myší, v situaci mírného akutního stresu (stres každodenního života).

Peptidyss® suplementace výrazně snižuje sekreci kortikosteronu při jeho nejvyšší produkci. Nasvědčuje to tomu, že Peptidyss® pomáhá předcházet škodlivým účinkům vysokých hladin kortikosteronu a mohl by zajistit rychlejší návrat k homeostáze.

Detail studie:
5 skupin (N=12) s perorálním podáním 60 min. před testem
SK1 – kontrolní, 1% roztok methylcelulózy 5 ml/kg
SK2 – Diazepam 3 mg/kg
SK3, SK4, SK5 – Peptidyss® (HVS) v pořadí 300, 600, 1200 mg/kg

Detail studie:
N=13 pro každou skupinu
Denní suplementace:
SK1 Voda – bez kontroly stresu (NS) SK2 Voda – kontrola stresu (S) SK3 Peptidyss® 300 mg/kg – NS SK4 Peptidyss® 300 mg/kg – S
CORT: měření kortikosteronu v plazmě

Peptidyss®: to nejlepší pro Vás!

Mořský přírodní produkt

Vědecky ověřeno:

Peptidyss® má účinek na zvládání stresu, prokázáno preklinickými studiemi. Základní mechanismy budou prozkoumány. Probíhá vědecký výzkum týkající se identifikace a charakterizace bioaktivních peptidů (VIPP projekt)

Přírodní & ekologický produkt:

Peptidyss® je vytvořen z těch částí ryb, které jsou obvykle vyhozeny, a to pomocí procesu využívajícího přírodní enzymy. Nevyužitá část ryby je obvykle 75 % její hmotnosti (kůže, hlava, páteř, ploutve, ...).
Přidaná hodnota „modrá ekologie“ & udržitelnost

Přípravek s Peptidyss®

Antistres Peptidyss® 90 tobolek

– Přispívá k vnitřní pohodě
– Odbourává stres
– Napomáhá kvalitnímu spánku
– S obsahem vitamínu C